Ambassade van België in Jordanië
Home Legalisatie van documenten

Legalisatie van documenten

Het indienen van de documenten kan alleen op afspraak.

Na indiening neemt het legaliseringsproces 1 week in beslag.

Per te legaliseren document moet JOD 15 betaald worden (te betalen met bankkaart).

Vanaf 14 september 2020, zal de ambassade enkel nog documenten elektronisch legaliseren zonder nog een sticker aan te brengen op het originele document. De papieren documenten dienen nog steeds binnengebracht te worden, maar zullen elektronisch ondertekend worden en via e-mail opgestuurd worden. Via het referentienummer dat u van de ambassade zal ontvangen, kan het gelegaliseerde document geconsulteerd worden op https://legalweb.diplomatie.be.

Officiële documenten uitgevaardigd in een land zijn niet altijd geldig in een ander land. Jordaanse en Irakese documenten, bestemd voor de Belgische autoriteiten, moeten gelegaliseerd worden om hun volledig wettelijk effect uit te oefenen in België.

Legalisatie  garandeert de oorsprong van het document. Het is de officiële bevestiging van de authenticiteit van de handtekening, stempel of zegel van de ambtenaar die het document ondertekende.

Legalisatie van Jordaanse documenten

Documenten die in het Arabisch opgesteld werden moeten in een van de nationale talen (Nederlands, Frans of Duits) of het Engels vertaald worden. De ambassade legaliseert geen originele documenten in het Arabisch zonder vertaling en vice-versa.

Stap1

Legaliseer het originele document door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Jordanië.

Stap2

Vertaal het origineel door een beëdigd vertaler.

Klik hier

Stap3

Legaliseer de vertaling door een notaris en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Stap4

Legaliseer het originele document en de vertaling door de Ambassade van België in Jordanië.

Legalisatie van Irakese documenten

Documenten die in het Arabisch opgesteld werden moeten in een van de nationale talen (Nederlands, Frans of Duits) of het Engels vertaald worden. De ambassade legaliseert geen originele documenten in het Arabisch zonder vertaling en vice-versa.

Stap1

Legaliseer het originele document en de vertaling door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Irak.

Stap2

Legaliseer het originele document en de vertaling door de Iraakse Ambassade in Jordanië.

Stap3

Legaliseer het originele document en de vertaling door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Jordanië.  

Stap4

Legaliseer het originele document en de vertaling door de Ambassade van België in Jordanië.

LEGALISATIE VAN UW HANDTEKENING (onderhandse akte)

De consulaire afdeling kan onder bepaalde voorwaarden overgaan tot legalisatie van uw handtekening. Let op, het document waarop de legalisatie zal worden aangebracht, moet absoluut worden ondertekend op de ambassade, voor de consulaire agent! U zult er daarom op letten het document NIET vooraf te ondertekenen.

Voor een legalisatie van ondertekening dient u vooraf een afspraak te maken en de volgende documenten voor te leggen:

  • Het ongetekend document
  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)
  • Consulaire tarieven

Let op: de legalisatie authentiseert de handtekening maar bevestigt in geen geval de inhoud van het document.

 

De Belgische ambassade legaliseert geen Belgische documenten. Belgische documenten voor gebruik in Jordanië en Irak dienen gelegaliseerd te worden door de FOD Buitenlandse Zaken en de Jordaanse Ambassade in Brussel. Voor meer informatie over de legalisatie van documenten, kan u de webpagina van de FOD Buitenlandse Zaken consulteren.