Legalisatie van documenten

Op deze pagina vindt u alle informatie over hoe u een document kunt legaliseren.

  1. Laatst bijgewerkt op

Het indienen van de documenten kan alleen op afspraak.

Per afspraak kunnen maximaal 15 documenten worden ingediend voor legalisatie.

Na indiening neemt het legaliseringsproces 1 week in beslag.

De legalisatie kost: Raadpleeg de tabel van consulaire tarieven

Vanaf 14 september 2020, zal de ambassade enkel nog documenten elektronisch legaliseren zonder nog een sticker aan te brengen op het originele document. De papieren documenten dienen nog steeds binnengebracht te worden, maar zullen elektronisch ondertekend worden en via e-mail opgestuurd worden. Via het referentienummer dat u van de ambassade zal ontvangen, kan het gelegaliseerde document geconsulteerd worden op legalweb.diplomatie.be


Officiële documenten uitgevaardigd in een land zijn niet altijd geldig in een ander land. Jordaanse en Irakese documenten, bestemd voor de Belgische autoriteiten, moeten gelegaliseerd worden om hun volledig wettelijk effect uit te oefenen in België.

Legalisatie  garandeert de oorsprong van het document. Het is de officiële bevestiging van de authenticiteit van de handtekening, stempel of zegel van de ambtenaar die het document ondertekende.
 

Documenten die in het Arabisch opgesteld werden moeten in een van de nationale talen (Nederlands, Frans of Duits) of het Engels vertaald worden. De ambassade legaliseert geen originele documenten in het Arabisch zonder vertaling en vice-versa.

Documenten die nodig zijn om uw dossier in het Belgisch rijksregister bij te werken (bv. Nationaliteit, burgerlijke staat, …) moeten vertaald worden in de taal gebruikt in de gemeente waar de documenten zullen worden ingediend of in een van de landstaken indien deze worden voorgelegd op ons consulaat.

Legalisatie van Jordaanse documenten

 

Legalisatie van Jordaanse documenten

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Legaliseer het originele document door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Jordanië.

Vertaal het origineel door een beëdigd vertaler.

Klik hier

Legaliseer de vertaling door een notaris en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Legaliseer het originele document en de vertaling door de Ambassade van België in Jordanië.

 

Legalisatie van Irakese documenten

 

Legalisatie van Irakese documenten

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Legaliseer het originele document en de vertaling door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Irak.

Legaliseer het originele document en de vertaling door de Iraakse Ambassade in Jordanië.

Legaliseer het originele document en de vertaling door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Jordanië. Legaliseer het originele document en de vertaling door de Ambassade van België in Jordanië.

 

Legalisatie van uw handtekening (onderhandse akte)


De consulaire afdeling kan onder bepaalde voorwaarden overgaan tot legalisatie van uw handtekening. Let op, het document waarop de legalisatie zal worden aangebracht, moet absoluut worden ondertekend op de ambassade, voor de consulaire agent! U zult er daarom op letten het document NIET vooraf te ondertekenen.

Voor een legalisatie van ondertekening dient u vooraf een afspraak te maken en de volgende documenten voor te leggen:

  • Het ongetekend document
  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)
  • Consulaire tarieven

Let op: de legalisatie authentiseert de handtekening maar bevestigt in geen geval de inhoud van het document.
 

De Belgische ambassade legaliseert geen Belgische documenten. Belgische documenten voor gebruik in Jordanië en Irak dienen gelegaliseerd te worden door de FOD Buitenlandse Zaken en de Jordaanse Ambassade in Brussel. Voor meer informatie over de legalisatie van documenten, kan u de webpagina van de FOD Buitenlandse Zaken consulteren.